top of page

Propozice Karlovarského hlasu 2019

Karlovarský hlas 2019

43. ročník

Pěvecká soutěž všech žánrů kromě klasického pro mládež a dospělé od 15 do 30 let.

Vyhlašovatel:

Vzdělávací a kulturní agentury Hlas, v.o.s.

 

Mediální spolupráce: 

Radniční listy

Karlovarský deník

Mladá fronta

Český rozhlas

Podporovatelé: 

Město Karlovy Var

Karlovarský kraj

Divadlo Husovka Karlovy Vary

LH Thermal 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • Karlovarský hlas 2019 je nadregionální soutěží v sólovém zpěvu se zaměřením na neklasický hudební projev od muzikálu přes jazz, rock, pop, folk až po další alternativní směry.

 • Smyslem soutěže je: rozvíjení zájmu o zpěvvyhledávání talentů a jejich další odborné vedenívytváření příležitostí pro talentypropagace talentů a usnadnění jejich uplatnění v hudební praxi.

 • Soutěž vyhlašujeme pro ženy a muže s rokem narození mezi 1. 1. 1989 a 31. 12. 2004.

 • Soutěžící, který se umístil na 1. místě v některém z předešlých ročníků Karlovarského hlasu, se již nemůže do  výběrového kola přihlásit.

 • Soutěž má výběrové a finálové kolo. Výběrové kolo je neveřejné. Soutěžící přednesou jednu píseň dle svého výběru. Doporučujeme vlastní doprovod nebo doprovod na audio nosiči (WAVE, MP3). Koncert finalistů je veřejný. Soutěžící zazpívají dvě písně zpaměti, jednu s vlastním doprovodem (klavír, kytara...) nebo za doprovodu audio přehrávače (MP3, WAVE) a druhou za doprovodu profesionální hudební skupiny (bude zajištěna).

 • Termíny: 

Výběrové kolo – 26. října 2019, 14:00 hod., místo konání: Divadlo Husovka, Husovo nám. 270/2, Karlovy Vary

Finálové kolo – 23. listopadu 2019, 19:00 hod.,  místo konání: Malý sál Lázeňského hotelu Thermal

 • Poplatek za účast v soutěži Karlovarský hlas je 500,- Kč. Tuto částku je nutné zaplatit nejpozději do 18. října 2019 na účet číslo: 217929742/0300. V poznámce pro příjemce bude uvedeno příjmení soutěžícího a zkratka soutěže (např. NOVÁK, KVHLAS 2019). Z účastnických poplatků bude uhrazeno profesionální ozvučení, pořízení a zpracování audiovizuálního záznamu výběrového kola a další provozní náklady. Záznam bude následně předán všem soutěžícím. 

 • Ceny 

1. místo - číše pro vítěze, poukaz 5 000,- Kč na nákup v hudebním obchodě Kytary.cz

2. místo - poukaz 3 000,- Kč na nákup v hudebním obchodě Kytary.cz

3. místo - poukaz 2 000,- Kč na nákup v hudebním obchodě Kytary.cz 

Další věcné ceny dodají podporovatelé a sponzoři soutěže.

 • Porota - Porota pro výběrové i finálové kolo je pětičlenná. 

 • Řídící výbor soutěže: 

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová

Mgr. Martin Plitz, DiS.

Ing. arch. Michaela Fričová

Mgr. Jindřich Volf

Bedřich Ziegler

Petra Brabencová, DiS.

Milan Krajíc

Ivan Šendera

 • Informace o soutěži, přihlášky a korespondenci vyřizuje: 

Mgr. Martin Plitz, DiS., člen řídícího výboru soutěže (602 427 503, kvhlas@gmail.com)

 • Přihlášky a doprovody (WAVE, MP3) k písním jsou přijímány elektronickou formou prostřednictvím výše uvedeného emailu do 18. října 2019. Formulář přihlášky a další informace o soutěži (foto, video, historie) získáte na internetové adrese www.karlovarskyhlas.cz.

bottom of page