top of page

PĚVECKÁ SOUTĚŽ
KARLOVARSKÝ HLAS

Karlovarský hlas je mezinárodní soutěží v sólovém zpěvu se zaměřením na neklasický zpěv od muzikálu přes jazz, rock, pop, folk až po další alternativní směry. Smyslem soutěže je rozvíjení zájmu o zpěv, vyhledávání talentů, jejich další odborné vedení a pomoc při uplatnění nejlepších účastníků v hudební praxi. Soutěž má výběrové kolo, odkud zpěváci postupují na koncert finalistů, který je přístupný široké veřejnosti.  Za zmínku stojí, že v minulých letech v soutěži Karlovarský hlas zvítězili dnes úspěšní zpěváci jako například Petra Brabencová, Linda Milotová či finalisté celostátní soutěže Česko hledá SuperStar Zbyněk Drda a Bára Zemanová.

1962 - 1989

Historie pěvecké soutěže Karlovarský hlas sahá až do roku 1962, kdy byl pod názvem “Soutěž zpěváků tanečních písní” vyhlášen nultý ročník. Soutěž se stala v karlovarském regionu tradicí a pod různým pojmenováním se konala až do roku 1989. 

2002

Po třináctileté odmlce soutěž pod novým názvem Karlovarský hlas znovu na kulturní scénu přivedlo Pedagogické centrum Karlovy Vary ve spolupráci s Obecně prospěšnou společností Forte při ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, Karlovy Vary. Parta hudebních nadšenců však mohla v roce 2002 tuto soutěž obnovit jedině za finanční podpory Karlovarského kraje a Města Karlovy Vary. 26. ročník (první ročník novodobé historie) pěvecké soutěže byl určen mládeži a dospělým od 15 do 30 let. Soutěž probíhala dvoukolově. V prvním výběrovém kole bylo vybráno dvanáct finalistů, kteří se o měsíc později utkali v Malém sále LH Thermal. Finalisté předvedli dvě písně dle vlastního výběru. Z pódia zaznívaly nejen světoznámé písně všemožných stylů od jazzu a muzikálu, náznaky country, až po pop, ale i písně autorské. 

Šestadvacátý, obnovený ročník Karlovarského hlasu jasně ukázal, že zpěváci v kraji mají co ukázat. 

2005

V roce 2005 přednesli poprvé účastníci finálového kola druhou píseň za doprovodu živé kapely. Účast v této soutěži je drahocennou zkušeností a pomyslným odrazovým můstkem pro další kariéru nejen vítězů, ale i všech zúčastněných. To dokazují i finalisté minulých ročníků. Například Zbyněk Drda a Barbora Zemanová, kteří dosáhli na přední příčky celorepublikové pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar.

2010

V roce 2010 poprvé zazněla během finálového večera nová znělka, která od té doby Karlovarský hlas provází. 

2011

V roce 2011 se slavilo 10. výročí novodobé historie - nesoutěžní přehlídka výběru nejzajímavějších interpretů, kteří soutěží prošli a pokračují zdárně ve své umělecké kariéře. Zpěváky galavečeru doprovodila profesionální kapela Karlovarský Repre Band pod vedením saxofonisty Milana Krajíce, která soutěžící při finálovém večeru doprovází dodnes.

2016

Výběrové kolo 40. ročníku se nově konalo v Divadle Husovka, panovala zde skvělá atmosféra a pro všechny to byla zajímavá zkušenost. Tímto byla založena tradice výběrových kol v Divadle Husovka. 

2017

Novinkou koncertu finalistů Karlovarského hlasu 2017 bylo vyhlášení Ceny diváků. Diváci tak měli možnost poprvé v historii soutěže svým hlasem ovlivnit vítěze této ceny a aktivně se tak zapojit do finálového večera.

2020

V roce 2020 bohužel soutěž nemohla z důvodu covidové epidemie proběhnout, 44. ročník byl tedy o rok posunut.

2021

V roce 2021 byl poprvé v historii Karlovarského hlasu finálový večer živě vysílán přes platformu YouTube.

2024

Soutěž Karlovarský Hlas vstupuje na scénu Karlovarského městského divadla.

bottom of page