top of page

PŘIHLÁŠKA

POPLATEK ZA ÚČAST V SOUTĚŽI :  500,- Kč

 

UHRADIT NEJPOZDĚJI DO: 10. října 2022

 

ČÍSLO ÚČTU: 217929742/0300

 

POZNÁMKA PRO PŘÍJEMCE: zkratka soutěže a příjmení soutěžícího (např. KVHLAS, NOVÁK)

Vyplněním a odesláním přihlášky do pěvecké soutěže Karlovarský hlas uděluji svůj souhlas s tím, aby společnost Vzdělávací a kulturní agentura Hlas, v.o.s., se sídlem Moskevská 1514/48, 360 01 Karlovy Vary, zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat. Dále prohlašuji, že znám svá práva, která subjektům osobních údajů poskytuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplněním a odesláním přihlášky  do pěvecké soutěže Karlovarský hlas uděluji souhlas s použitím pořízených fotografií a audiovizuálních záznamů pro propagační účely Karlovarského hlasu.

bottom of page